Microsofts Silverlight plugin is missing. This plugin is the recommended way of viewing our broadcasts.
Download and install Microsoft Silverlight
 
A restart might be required after installation of Microsoft Silverlight.
 
Our broadcasts can still be seen in Internet Explorer with Windows Media Player if you can not install Microsoft Silverlight.
 
Gammalt telefonsamtal
Utgivare: Jonas Thorell

Ett telefonsamtal från svunna tider (testuppladdning).

Tags

arkivmaterial, telefon
Gammalt telefonsamtal
Gammalt telefonsamtal
Utgivare: Jonas Thorell
Längd: 09:01 Visningar: 0
Publicerad: den 9 mars 2012

Hem
Inga underkanaler existerar just nu