Microsofts Silverlight plugin is missing. This plugin is the recommended way of viewing our broadcasts.
Download and install Microsoft Silverlight
 
A restart might be required after installation of Microsoft Silverlight.
 
Our broadcasts can still be seen in Internet Explorer with Windows Media Player if you can not install Microsoft Silverlight.
 
Vardagstolkning
Utgivare: Jukka Joona

Vardagstolkning
Vardagstolkning
Vardagstolkning
Utgivare: Jukka Joona
Längd: 00:29 Visningar: 30
Publicerad: den 30 juni 2010
Tolk vid myndighetsutövning
Tolk vid myndighetsutövning
Utgivare: Jukka Joona
Längd: 00:53 Visningar: 7
Publicerad: den 30 juni 2010
Tolkbeställning
Tolkbeställning
Utgivare: Jukka Joona
Längd: 00:30 Visningar: 6
Publicerad: den 30 juni 2010
Kontakt
Kontakt
Utgivare: Jukka Joona
Längd: 00:48 Visningar: 6
Publicerad: den 30 juni 2010

Inga underkanaler existerar just nu