Landstingsfullmäktige 2010 http://video.dll.se/public/Archive.aspx?CatID=2 8 1 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2010-11-30 Fullmäktige 2010-11-30 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked192&2 192 2 26769 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/192.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/192.jpg Jukka Joona 2010-11-30 08:49:19 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Landstingsfullmäktige 2010-10-26 Fullmäktige 2010-10-26 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked191&2 191 2 7849 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/191.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/191.jpg Jukka Joona 2010-10-26 09:21:45 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Landstingsfullmäktige 2010-10-13 eftermiddag Fullmäktige 2010-10-13 eftermiddag http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked190&2 190 2 10040 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/190.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/190.jpg Jukka Joona 2010-10-13 12:59:18 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Landstingsfullmäktige 2010-10-13 Fullmäktige 2010-10-13 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked188&2 188 2 6160 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/188.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/188.jpg Jukka Joona 2010-10-13 09:40:14 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Landstingsfullmäktige 2010-06-16 Landstingsfullmäktige 2010-06-16 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked61&2 61 2 17457 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/61.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/61.jpg Jukka Joona 2010-06-16 08:34:24 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Landstingsfullmäktige 2010-06-15 Landstingsfullmäktige 2010-06-15 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked60&2 60 2 18072 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/60.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/60.jpg Jukka Joona 2010-06-15 08:26:53 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Landstingsfullmäktige 2010-04-20 Landstingsfullmäktige 2010-04-20 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked45&2 45 2 20942 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/45.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/45.jpg Jukka Joona 2010-04-20 08:32:18 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Landstingsfullmäktige 2010-03-09 Landstingsfullmäktige 2010-03-09 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked37&2 37 2 16584 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/37.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/37.jpg Jukka Joona 2010-03-09 08:21:56