Landstingsfullmäktige 2011 http://video.dll.se/public/Archive.aspx?CatID=20 8 1 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2011-11-22 Landstingsfullmäktige i Nyköping 2011-11-22. http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked792&20 792 20 17633 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/792.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/792.jpg Jukka Joona 2011-11-22 10:03:25 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2011-10-25 kl 11.00 Fullmäktige 2011-10-25 kl 11.00 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked780&20 780 20 3419 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/780.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/780.jpg Jukka Joona 2011-10-25 10:47:37 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2011-10-25 kl 9.00-10.45 Fullmäktige 2011-10-25 kl 9.00-10.45 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked779&20 779 20 6075 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/779.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/779.jpg Jukka Joona 2011-10-25 08:18:03 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2011-10-07 Fullmäktige 2011-10-07 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked276&20 276 20 11420 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/276.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/276.jpg Jukka Joona 2011-10-07 09:10:37 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2011-06-16 Fullmäktige 2011-06-16 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked273&20 273 20 28396 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/273.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/273.jpg Jukka Joona 2011-06-16 08:14:46 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2011-06-15 Fullmäktige 2011-06-15 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked272&20 272 20 21401 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/272.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/272.jpg Jukka Joona 2011-06-15 08:24:30 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2011-04-19 Fullmäktige 2011-04-19 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked250&20 250 20 33322 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/250.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/250.jpg Jukka Joona 2011-05-24 11:31:06 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2011-03-08 Fullmäktige 2011-03-08 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked240&20 240 20 9030 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/240.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/240.jpg Jukka Joona 2011-03-08 08:36:17