Landstingsfullmäktige 2012 http://video.dll.se/public/Archive.aspx?CatID=24 8 1 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2012-11-27 eftermiddag Fullmäktige 2012-11-27 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked880&24 880 24 34438 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/880.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/880.jpg Jukka Joona 2012-11-27 09:01:47 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2012-10-23 Fullmäktige 2012-10-23 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked870&24 870 24 21511 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/870.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/870.jpg Jukka Joona 2012-10-23 08:39:17 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2012-10-22 Fullmäktige 2012-10-22 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked869&24 869 24 28066 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/869.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/869.jpg Jukka Joona 2012-10-22 08:57:41 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2012 06 12 e.m. Fullmäktige 2012 06 12 em http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked868&24 868 24 28345 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/868.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/868.jpg Thomas Andersen 2012-06-12 12:42:50 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2012-06-12 f.m. Fullmäktige 2012-06-12 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked867&24 867 24 10213 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/867.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/867.jpg Thomas Andersen 2012-06-12 08:53:11 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2012-04-11 eftermiddag Fullmäktige 2012-04-11 eftermiddag http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked850&24 850 24 13955 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/850.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/850.jpg Jukka Joona 2012-04-11 12:19:40 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2012-04-11 förmiddag Fullmäktige 2012-04-11 förmiddag http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked849&24 849 24 0 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/849.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/849.jpg Jukka Joona 2012-04-11 09:40:23 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Fullmäktige 2012-03-06 Fullmäktige 2012-03-06 http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked846&24 846 24 25020 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/846.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/846.jpg Jukka Joona 2012-03-06 08:30:16