Information från tolkcentralen http://video.dll.se/public/Archive.aspx?CatID=25 9 1 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Att använda tolk Att använda tolk http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked881&25 881 25 52 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/881.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/881.jpg Hannah Frejd 2012-12-10 15:58:23 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Vardagstolkning i arbetet Regler angående vardagstolkning i arbetet http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked826&25 826 25 36 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/826.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/826.jpg Hannah Frejd 2012-01-19 14:43:42 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Tolkbeställning Tolkbeställning http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked825&25 825 25 65 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/825.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/825.jpg Hannah Frejd 2012-01-19 14:43:12 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Tolk i utbildning Regler angående utbildningstolkning http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked824&25 824 25 107 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/824.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/824.jpg Hannah Frejd 2012-01-19 14:42:09 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ tolk i kontakt med myndighet Regler angående tolk i kontakt med myndigheter http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked823&25 823 25 67 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/823.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/823.jpg Hannah Frejd 2012-01-19 14:41:31 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ TC Eskilstuna Info om tolkcentralen http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked822&25 822 25 32 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/822.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/822.jpg Hannah Frejd 2012-01-19 14:40:56 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Personligt biträde Regler angående personligt biträde http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked821&25 821 25 131 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/821.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/821.jpg Hannah Frejd 2012-01-19 14:40:10 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Hur du beställer tolk Hur du använder tolk http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked820&25 820 25 115 http://video.dll.se/public/upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/820.jpg upload/94ad47f1-2038-4d13-95ac-377fd371b385/VideoImage/820.jpg Hannah Frejd 2012-01-19 14:39:28 http://video.dll.se/public/ http://video.dll.se/public/ Akuttolk Hur du beställer tolk vid akutsituation. http://video.dll.se/public/GetMovies.aspx?linked813&25 813 25 0 http://video.dll.se/public/App_Themes/StreamPub/images/DefaultVideo.gif App_Themes/StreamPub/images/DefaultVideo.gif Hannah Frejd 2012-01-05 09:22:36