Landstingsfullmäktige http://video.dll.se/public/Archive.aspx?CatID=6 Landstingsfullmäktige är landstingets direktvalda och högsta beslutande församling. Fullmäktiges sammanträden hålls i landstingssalen i Nyköping och filmas alltid. Samtliga filmer finns här i filmarkivet. 0 1